Resultat del 7è Concurs de Fotografia de Muntanya

Fotografies presentades

Veredicte

1r premi: Bernat Llobet, "No som res"

1r premi. Bernat Llobet

2n premi: David Rodoreda, "Entre seracs"

2n. premi David Rodoreda

3r premi: Dani Rial, "Horitzons"

3r. premi Dani Rial

Acta del veredicte del jurat