Edició 2009
  • JOAN CUNILL: Els Alps amb esquís
  • JORDI MAGALLON: Viatge amb bicicleta per Ladakh
  • LLUC PELLISSA I LAIA ACERO: Índia. Una muntanya de xapatis.
  • PELUT I ESTER OLLÉ: Intifada, la via d’artificial més difícil del món.
  • CECILIA BUIL: Alpinisme als extrems
  • PATRICK GABARROU: Cerví, somni d’un infant
  • SEBASTIÁN ÁLVARO: ”Nadie nos dijo que fuera imposible”
Imatges Edició 2009

 

Més informació de l'edició 2009